Thông tin liên hệ

Trang chủ

Các hoạt động tiêu biểu

Các đơn vị đồng hành

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Đoàn Thanh niên Học viện là đơn vị thuộc Học viện Tài chính, hoạt động và chịu sự lãnh đạo trực tiếp bởi Học viện Tài chính và Thành đoàn Hà Nội. Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Học viện Tài chính được tổ chức chặt chẽ với 12 liên chi đoàn - hội trực thuộc, với hơn 500 chi đoàn, chi hội đảm bảo cho hoạt động Đoàn - Hội luôn được thông suốt và triển khai sâu rộng đến hơn 20.000 đoàn viên hội viên sinh viên trong Học viện

CÁC VĂN BẢN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN
(Bấm để đọc)

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Văn phòng Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính,
P205 - KTX B5, Số 58, Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Tài chính

doanthanhnien@hvtc.edu.vn

https://hvtc.edu.vn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Văn phòng Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính,
P205 - KTX B5, Số 58, Lê Văn Hiến,
Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Tài chính

doanthanhnien@hvtc.edu.vn

https://hvtc.edu.vn